31902 – CAD studie Wolvenpleingevangenis

Wolvenplein­gevangenis

3d-studie

Roodlof maakte een gedetailleerde CAD-tekening van de B-vleugel van de oude Wolvenpleingevangenis als onderdeel van een ontwerp voor grote papieren lantaarns voor een poëziefestival in het gebouw. Met behulp van de CAD-studie werd ook een rendering gemaakt als sfeerstudie van de verlichting.

Samen met

Crimes Passionnels Poëziefestival